Érettségi 2021

Magyar nyelv

 

Kommunikáció

1. Néhány tömegkommunikációs műfaj

2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei

 

Nyelvtörténet

3. Nyelvemlékek 

4. Nyelvújítás

5. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása

6. A nyelvi változás

 

Ember és nyelvhasználat

7. Egynyelvű szótárak

8. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

 

A nyelvi szintek

9. C osztály: A magyar helyesírás rendszerszerűsége - vesszőhasználat  / B osztály: A mássalhangzótörvények és a helyesírás összefüggése

10. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és modalitás szerinti típusai

 

A szöveg

11. Az internetes adatkeresés - ppt

12. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (önéletrajz, motivációs levél)

13. A szöveg és a mondat viszonya. Bekezdés, tömb, szakasz

 

A retorika alapjai

14. A vita

15. A kiselőadás és a vizsgafelelet

16. A szónoki beszéd 

17. Az állásinterjú

 

Stílus és jelentés

18. A leggyakoribb stílusrétegek felismerése

19. Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus

20. Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: hasonlat, metafora, metonímia

 

Irodalom

 

Művek a magyar irodalomból (6)

1. Petőfi költői szerepei

2. Arany-balladák

3. Ady: Új versek

4. Babits: Jónás könyve

5. Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai

6. József Attila - diákmunkák (5-öt raktam fel, bármelyikből készülhetnek)

 

Művek a magyar irodalomból - választhatók (6)

7. Csokonai

8. Berzsenyi - Carpe Diem, klasszicizmus

9. C osztály: Himnusz, Szózat / B osztály: Vörösmarty gondolati lírája

10. Mikszáth: A jó palócok

11. Móricz

12. Nagy László

 

Kortárs szerzők (1)

13. A haza fogalma a kortárs költészetben /C oszt. Humán csop., B osztály: Kortárs szerzők parafrázisai (pl. Szó) / C oszt. Ny.: ?

 

Művek a világirodalomból (3)

14. Szophoklész: Antigoné

15. B osztály, C oszt. Humán csop.:  Ibsen: Nóra / C oszt. Nyelvi csop.: A homéroszi eposzok hőstípusai ? 

16. A századforduló stílusirányzatai

 

Színház és dráma (2)

17. Tartuffe

18. Hamlet

 

Az irodalom határterületei (1)

19. Anyegin - a verses regény filmes adaptációja

 

Regionális (1)

20. Kávéházak és irodalom - a tételben levő információk mellett mindenki használhatja a saját gyűjtését

 

 

 


Érettségi videók az NLG-ből

 

 

 

 

 

 

 


Kidolgozott érettségi tételek

Magyar irodalom I. Kötelező szerzők

 

 

Magyar irodalom II. Választható szerzők

 

 

Magyar irodalom III. Kortárs szerzők

 

 

Világirodalom

 

 

Színház és dráma

 

 

Az irodalom határterületei

 

 

Regionális kultúra