A barokk Vác

(Bia fotói - több is van, mégpedig itt)


Korkép

A barokk egyetemes igénnyel föllépő európai művészettörténeti korszak, stílusirányzat. A barocco olasz kifejezésből származik... >> Tovább


A barokk elsősorban az ellenreformáció művészi kifejezője és segítője. A reneszánsz által elindított folyamatok a XVI. század végére olyan világnézeti-erkölcsi kérdésekhez vezettek, amelyekre a humanizmus és a reformáció már nem adott elégséges választ. Bekövetkezett a vallási hagyományok felé való visszafordulás, az ellenreformáció, a rekatolizálódás. A barokk művészet a vallás szolgálatában áll, nevezetesen a protestantizmus visszaszorítását és a katolikus hit újraterjesztését célozza. E mozgalom elindítója a tridenti zsinat (1545—1563), szervezeti bázisa a jezsuita rend (1534-től), mely elsősorban az oktatás területén tevékenykedett. Sajátos tevékenységi formaként jezsuita papok igyekeztek mindenütt az uralkodó személyes szolgálatába állni, és rajta keresztül az ország hitéletét is irányítani.

>>Tovább


(K. Dani prezentációja)

 

A barokk korában az építészet legjelentősebb feladatai az ellenreformációs egyház templomai, a királyi és a fejedelmi kastélyok, valamint a főúri megbízók és a vagyonos polgárok városi palotái... >>Tovább


A barokk szobrok, akár oltárokról, akár díszítőelemekről van szó, szerves egységet képeznek az épület részeivel... >> Tovább

Bernini: Szent Teréz eksztázisa - videós elemzés angolul


Barokk tánc és pompa

K. Eszti glogja: