A modernség kialakulása

Stílusirányzatok a festészetben és az irodalomban

 

Az angol Turner életművét végigtekintve jól látható, hogy a modernség a romantikából indul ki.Művészeti irányzatok

Impresszionizmus

Az impresszionizmus a pillanatnyi hangulat, a benyomás művészete. Az irányzat neve is az ilyen jelentésű latin "impressio" szóból származik...

>> Tovább

Monet vízliliomai - virtuális kiállítás, Orangerie, Párizs


Szimbolizmus

A szimbolista művész a jelenségvilág mögötti lényegi tartalmakat, az "ideákat" törekszik megragadni, ehhez fő eszközül az önmagukon túlmutató, sejtelmes jelentésvilágú jelképeket választja...

>>Tovább


Szecesszió

A szecesszió arra törekszik, hogy a történeti múlttól elszakadva új, a modern élet lendületét híven kifejező formákat teremtsen, s szabadon áramló formáihoz a növényvilág stilizált motívumait veszi alapul...

>> Tovább


Realizmus
Változatok a realizmusra - a Magyar Nemzeti Galéria virtuális kiállítása

Nagy gondolkodók

Marx

…A vallástalan kritika alapzata: az ember csinálja a vallást, nem a vallás csinálja az embert. Márpedig a vallás annak az embernek az öntudata és az önérzete, aki vagy még nem szerezte meg önmagát, vagy már ismét elvesztette...

>> Tovább

Marxról bővebben


Nietzsche

...Annak pedig, kit ördög szállott meg, ezt súgom fülébe: "Még jobb, ha nagyra növeled ördögödet! Még számodra is nyitva áll a nagyság útja!"...

>> Tovább

Nietzschéről bővebben


Bergson

 

...A végleges körvonalú szó, a durva szó, bezsúfolja mindazt, ami állandó, ami közös, tehát személytelen az emberiség benyomásaiban, és szétzúzza, vagy legalábbis eltakarja egyéni gondolkodásunk finom és illanó benyomásait...

>> Tovább

...Habozom két lehetséges cselekvés, X és Y között, és felváltva fordulok hol az egyikhez, hol a másikhoz...Az ÉN öblösödik, gazdagodik és változik, amint át- meg átmegy ezen a két ellentétes állapoton; másként hogyan határozna valaha is?...

>> Tovább

Babits Bergsonról - 1.

Babits Bergsonról - 2.


Freud

 

...arról van szó, hogy olyan lelkiállapotot idézzünk elő, amely lelki energiánk (a mozgékony figyelem) megoszlása tekintetében bizonyos fokig megegyezik az elalvás előtti állapottal...

>> Tovább

 

...Talán mindannyiunknak az volt megírva a sors könyvében, hogy első nemi eszmélésünk az anyára, első gyűlöletünk és erőszakos kívánságunk az apára irányuljon; legalábbis álmaink erről győznek meg. Oidipusz király, aki apját, Laioszt megölte, és anyját, Jokasztét, feleségül vette, nem más, mint gyerekkorunk vágyteljesülése...

>> Tovább

Freudról több információ

A freudizmusról és annak az irodalomra gyakorolt hatásáról ezt a jó áttekintést is érdemes elolvasni.


Ferenczi

...Ha azt kérdezem magamtól, mi a legnagyobb érdeme a pszichoanalízisnek, a tudattalan lelki élet törvényszerűségeinek és erőszerkezeteinek felismerésére kell hivatkoznom...

>> Tovább

Ferenczi Sándorról bővebben