Quizizz - gyakorlás: 324884


A kamasz reneszánsz

 

Ti letűnt kori, poros, kopott könyvek,

Kiket titkos, sötét kamrákba zárva

Dugták el őseink tudásotokat,

Mi most felderítjük, mikről meséltek.

 

Itt élünk eme rejtélyes világban,

Tele csodával, megannyi rejtéllyel,

Eljött az ideje, fedjük fel mindet,

És a tudás lángja újra fellobban.

 

Ember vagyok, mert én arra születtem,

Hogy életemet magam kovácsoljam,

S letaszítsam azt, ki ott áll felettem.

 

Szabad vagyok, és leszek holtomiglan,

Noha lehet, mind vétek, mit cselekszem,

De én azt teszem, mihez kedvem szottyan.

 

                 (Tomcsányi Gergely 9/P)


Fogalmak

2011.07.31 22:37

Fogalmak

  epigramma: Eredetileg sírfelirat, késõbb önálló lírai műfaj, mely tömör, csattanós formában fejez ki egy gondolatot, szatirikus élű megjegyzést – formája többnyire disztichon. panegyricus: Alkalomhoz kapcsolódó ünnepi beszéd, illetve híres személyeket dicsőítő költemény, kedvelt reneszánsz...

—————

2011.07.31 22:26

Személyek

Machiavelli: (1469–1527) olasz író, politikus. A politikai filozófia területén munkálkodott. Műve, a Fejedelem (1513) a hatalom megszerzésének és megtartásának leghatásosabb eszközeit vette számba és az egyeduralom megtartásához adott tanácsokat. 15-16. sz. olasz drámaíró, filozófus, államférfi,...

—————

2011.07.31 22:40

Versek, városok

Firenze: A reneszánsz kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében megtestesítette a reneszánsz szellemiségét. Brunelleschi építette a Santa Maria del Fiore kupoláját. Pécs: 1459-től itt...

—————